Poslední květnovou sobotu proběhlo v centru Žatec školení osobních asistentek na téma „Individuální plánování”. Cílem kurzu bylo získat nové poznatky a změny při tvorbě individuálního plánu nebo-li plánu péče. 

Individuální plánování je nedílnou součástí sociální práce, a i když je ze zákona povinné, tak jej nechceme brát jako nutnou povinnost. Tento nástroj má totiž velký přínos a smysl jak pro klienta, tak pro kvalitu celé péče. Možná si řeknete proč individuálně plánovat? Je to proto, abychom si v kolektivu předávali důležité informace, poznali klienta, jeho přání, potřeby, cíle a ujasnili si, co se od naší služby očekává. Díky tomu, můžeme ke každému klientovi přistupovat individuálně a vidět pokroky v péči.

Lektor si pro nás připravil praktický nácvik, materiály, které nám pomohou plánovat s klientem efektivněji, vybudovat vztah a pocit důvěry.

Autor: Renata Šnajberk