Maltézští dobrovolníci z centra Jeseník navštívili společně vernisáž s názvem Cestou barev. Workshop vedla zrakově postižené Jana Bendová, která se touto výtvarnou formou enkaustiky zabývá.

Bylo zajímavé a pro nás dosti obohacující a povzbuzující vidět, jak kresba pomocí enkaustiky vůbec vznikne a čím nás samotné může obohatit. A to jak po stránce estetické (krása), tak i duševní (zpětná vazba mých pocitů).

Pro samotnou paní Bendovou je enkaustika formou jak zužitkovat své osobní zkušenosti a znalosti z oblasti pedagogiky, estetiky, ale i vnímání své životní změny.

Její krásnou tvorbu jsme pak mohli obdivovat na vernisáži výstavy, která se konala ve výstavních prostorách jesenického infocentra. Jak několikrát zaznělo z úst všech zúčastněných, je to velký obdiv, když někdo svůj hendikep dokáže proměnit v něco tak krásného jako jsou enkaustická díla samotné autorky.


Paní Bendová tvoří a pracuje v Chomutově, věnuje se poradenské a terapeutické činnosti ve středisku výchovné péče. Vlivem onemocnění očí, které je velmi obtížně léčitelné, přichází postupně o zrak. Svou výtvarnou cestu našla v nevšední technice zvané enkaustika. Horký vosk dovoluje zrakově postižené výtvarnici přenést emoce na papír či plátno. Tvorba je zaměřena na přírodní scenérie.

Autor: Petra Lednická

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.