Vždy jsem měla pro své okolí poněkud nepochopitelný zájem, totiž filosofii. Po maturitě jsem se ji vydala studovat i s vědomím toho, že mi titul jistotu žádného dobře placeného místa nepřinese. Nebo přesněji řečeno, nepřinese mi jistotu žádného místa. Proto jsem trochu pragmaticky využila své znalosti německého jazyka a spolu s filosofií začala studovat i překlad a tlumočení. S tím, jak se blížil konec studia, jsem si ale začala uvědomovat, že se jazykovými dovednostmi tak docela živit nechci. Důvodem bylo především to, že jsem si dovolila vidět trápení lidí v mém okolí.

Setkávala jsem se s ním, jako všichni ostatní, dnes a denně, ale od určitého okamžiku jsem si ho takříkajíc připustila k tělu. Skutečně vidět bolest však s sebou nese určitou lidskou zodpovědnost, které se, troufám si říct, často vyhýbáme a předstíráme, že se nás netýká.

Práci se seniory jsem zvolila jednak díky blízkému vztahu, který mám se svou babičkou, a jednak proto, že jsem měla pocit, že těžkosti, s nimiž se staří lidé musí potýkat, nejsou tak zjevné. I z toho důvodu je společnost často přehlíží nebo dokonce banalizuje. Svého rozhodnutí pracovat v Maltézské pomoci jsem nikdy nelitovala.

Práce osobní asistentky obnáší až překvapivě blízké vztahy s konkrétním a jedinečným člověkem, které je třeba opatrně budovat. Mým úkolem není jen pomoci seniorům překonat praktické překážky, jež jim do cesty kladou postupující léta, ale také jim být psychickou oporou či společníkem v každodenním životě. Je to práce velmi náročná a dnešní společností v mnoha ohledech nedoceněná. Odměnou je pro mě však životní zkušenost, která mě v jistém smyslu naučila víc než všechny školy, a především pak chvíle, kdy cítím, že i přes mnohé těžkosti má senior ze života skutečně radost.

 

Radka Vališková

 

(Naše milá asistentka Radka Vališková reprezentuje generaci mladých asistentek v naší organizaci, které za svých studií na vysokých školách dokazují, že je na ně spolehnutí a že studium a práce osobní asistentky mohou společně báječně fungovat. Radka zastala nejednu obzvláště komplikovanou asistenci a my věříme, že ještě dlouho zůstane naší kolegyní.

Ale teď dovolte, abychom jí za všechny z Maltézské pomoci pogratulovali k čerstvě získanému magisterskému titulu: 

Radko, ze srdce přejeme, ať se daří!)