Místo realizace: Olomouc, Otrokovice, Jeseník

Kam budete docházet?

Dobrovolnictví v hospicích

Dobrovolníci bývají důležitou a mnohdy nepostradatelnou součástí každého hospice. Nenahrazují ošetřující personál, ale naopak jeho činnosti doplňují a činí tak péči o klienta úplnou po všech stránkách. Nabízí svůj volný čas a schopnosti, odměnou je jim radost z výjimečných setkání a pocit užitečnosti. 

I když se budou všichni zaměstnanci hospice maximálně snažit, nemohou být všude a rozhodně se nemůžou plně věnovat každému nemocnému tak, jak si zaslouží. Právě zde je prostor pro dobrovolníky. Dobrovolník nemusí být odborně vzdělaný, úplně stačí, když bude nemocnému přítelem, bude jej respektovat a nabídne mu pocit sounáležitosti. Zároveň však musí zachovávat mlčenlivost o všem, s čím se mu klient svěří.


Dobrovolnictví v nemocnicích

V některých nemocnicích se můžete setkat s dobrovolníky, kteří se rozhodli zdarma věnovat svůj čas a energii tam, kde je potřeba. Mohou působit na různých odděleních pro dětské i dospělé pacienty nebo na jiných pracovištích. Cílem dobrovolnictví v nemocnicích je snaha přispět k větší pohodě pacientů. Jejich úkolem není nahradit práci odborného zdravotnického a pomocného personálu, pomáhají jiným způsobem, který může přispívat k uzdravení.

Pokud se pacient setká s dobrovolníkem, může počítat s tím, že si ukrátí dlouhou chvíli a vyplní volný čas. Dobrovolníci mohou také přispět k lepší adaptaci na pobyt v nemocnici a zvládání stresu. Dlouhodobě hospitalizovaným pacientům pomohou udržet kontakt s běžným světem mimo zdravotnické zařízení. Rodinám pacientů posílí vědomí, že na podporu svého dítěte nebo nemocného příbuzného nejsou sami. Pomáhají jim tak s udržováním psychické pohody a lepší nálady.

Co je k dobrovolnictví třeba?

 • Základním předpokladem pro působení jako dobrovolník je především orientace na druhé, schopnost empatie, tolerance, respektování klientova přání a také umění komunikovat i naslouchat. 
 • respektovat pravidla zdravotnických zařízení
 • Věk nad 18 let 
 • Čas 2 hodiny týdně na návštěvy v hospici
 • Čistý výpis z rejstříku trestů
 • Osobní setkání s koordinátorkou dobrovolnického programu a sociální pracovnicí hospice, vzájemně si řekneme své představy a očekávání
Zdroj: Hospic na Svatém Kopečku (Facebook)

Jak bude společný čas vypadat?

 • rozhovory (trpělivé naslouchání, rozptýlení, pochopení, tiché společenství…)
 • hraní společenských her
 • četba knih, novin nebo časopisů
 • modlitba s nemocnými nebo u nemocných, projeví-li zájem
 • zpěv, hra na hudební nástroj
 • vyjížďky s nemocnými na vozíku po okolí hospice, společenských prostorách nebo na terasu
 • drobné nákupy atd.

Co Vám zajistíme?

 • pravidelný kontakt s koordinátorkou, to znamená, že na všechno, co vás zaskočí nebo potěší, nebudete sami,
 • také zajistíme vzdělávání kurzy, které pro Vás budou přínosné nejen v oblasti dobrovolnictví,
 • proplatíme případné cestovní náklady MHD za cestu ke klientům

Co získáte?

Hezký pocit ze smysluplně stráveného času, radost klienta z vašich návštěv, v neposlední řadě podpoříte růst zdravé společnosti a vzájemné sounáležitosti.

Kontakt

Pokud se pro aktivní dobrovolnickou službu rozhodnete, budeme rádi za naše klienty i za nás a budeme se těšit na setkání. Máte-li dotazy,  kontaktujte nás.

  Spojte se s námi