Další vzdělávací kurz pro dobrovolníky, který obsahoval exkurzi do Věznice Pardubice a do neziskové organizace Romodrom, proběhl 19. října. Věznicí nás provedl speciální pedagog a předal nám informace týkající se výkonu trestu v tomto zařízení. Na základě jeho výkladu a ukázání prostor si dobrovolníci mohli udělat představu o prostředí, v kterém lidi ve výkonu
trestu žijí, což jim při dopisování může výrazně pomoci. Pracovník Romodromu nám předal informace o službách, které poskytují a jejichž cílovou skupinou mohou být i osoby ve výkonu trestu a po výstupu z vězení. Popsal nám také spolupráci s věznicemi v této oblasti. Vzdělávací kurz dobrovolníci hodnotili pozitivně, obě exkurze považují za užitečné.

 

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.

 
Autor: Jaroslava Stoklasová