Ve dnech 7. -12. 7. 2019 pořádalo olomoucké centrum Maltézské pomoci o.p.s. Letní preventivně vzdělávací pobyt pro děti z pěstounských rodin a rodin ohrožených sociálním vyloučením. Ten se tentokrát odehrával na hranicích tří zemí, Česka, Slovenska a Polska, v Mostech u Jablunkova, kde nám zázemí poskytl Penzion u Ski areálu. Během táborového týdne děti společně s vedoucími sestrojili stroj času a přemisťovali se do dob dávno minulých, ale i do budoucnosti. Navštívili tak pravěk a vystopovali mamuta, ve středověku navrátili ukradený poklad princezně, jenž byl skrytý ve zříceninách pevnosti Šance, ve starověkém Řecku se věnovali divadlu a v budoucnosti si užívali Kocourkovských slavností a zjistili, jak to vypadá, když je svět naruby.

Děti během pobytu získaly řadu nových znalostí, naučili se spoustu dosud nenabytých dovedností a společně s vedoucími se učili navazovat a udržovat přátelství, trávit svůj volný čas přínosně a bezpečně, řešit konflikty klidnou cestou, odpouštět si i pomáhat, vnímat své pozitivní stránky a všímat si krás našeho světa i druhých.

 

Se sociálními pracovnicemi rovněž probíraly svá trápení, smutky, obavy, které byly v řadě případů následně řešeny i s rodinami dětí. I přes to si všichni zúčastnění pobyt užili plnými doušky a domů se vraceli s řadou nezapomenutelných zážitků, veselých vzpomínek a nových přátelství. Letního preventivně vzdělávacího pobytu se účastnilo 26 dětí (11 chlapců a 15 děvčat) ve věku 6 – 14 let. O tyto děti se staralo 6 vedoucích (3 ženy a 3 muži). Děkujeme jak majitelům penzionu a rodinnou atmosféru i za milou péči, tak Statutárnímu městu Olomouc a Nadaci J&T, kteří preventivně vzdělávací pobyt pro děti finančně podpořili a umožnili tak potřebným dětem prožít pěkný a přínosný prázdninový týden.

Autor: Jana Jeklová

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.