Černošické centrum Maltézské pomoci se opět přihlásilo se žádostmi do grantového programu města Černošice, konkrétně Programů pro poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021.

V obou oblastech bylo úspěšné (konkrétně se jedná o oblast Kultury a oblast Sociální). Za finanční podporu města Černošice jsme vděční. Můžeme tak pokračovat v práci, kterou v dané lokalitě realizujeme druhým rokem. Konkrétně se jedná o pravidelná páteční setkávání otevřená pro veřejnost „Literární odpoledne s anglickým čajem“ a přátelské návštěvy v domácnostech/ domovech. Obě aktivity jsou i díky výše uvedeným dotacím a zapojení dobrovolníků realizovány zdarma.

Autor: Jana Staněk Zelinková