Černošické centrum Maltézské pomoci uspělo ve dvou grantových řízeních

Pobočka Černošice 18. 09. 2021 


Černošické centrum Maltézské pomoci se opět přihlásilo se žádostmi do grantového programu města Černošice, konkrétně Programů pro poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021.

V obou oblastech bylo úspěšné (konkrétně se jedná o oblast Kultury a oblast Sociální). Za finanční podporu města Černošice jsme vděční. Můžeme tak pokračovat v práci, kterou v dané lokalitě realizujeme druhým rokem. Konkrétně se jedná o pravidelná páteční setkávání otevřená pro veřejnost „Literární odpoledne s anglickým čajem“ a přátelské návštěvy v domácnostech/ domovech. Obě aktivity jsou i díky výše uvedeným dotacím a zapojení dobrovolníků realizovány zdarma.

Autor: Jana Staněk Zelinková