Rok 2023 byl pro Maltézskou pomoc rokem plným výzev, ale také mnoha úspěchů. Rozšíření poskytovaných služeb, nárůst počtu […]
V Maltézské pomoci hledáme do našeho týmu kolegu/kolegyni na pozici terénní sociální pracovník/pracovnice v programu Pomoc lidem v sociální nouzi […]
Minulý článek byl úvodem do tématu pohybové aktivizace. Pohybové aktivity jsou ve vyšším věku spojovány s určitými riziky a senioři […]
Veletrh sociálních a návazných služeb, který pro širokou veřejnost pravidelně pořádá městská část Praha 10, se letos poprvé uskutečnil […]
V polovině května se v Českých Budějovicích uskutečnilo setkání ředitelů partnerských organizací zřízených Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů […]
Pohybové aktivity ve vyšším věku bývají mnohdy spojovány s určitými riziky. Senioři mají strach z pádu, a proto se tělesné aktivitě […]
Stejně jako v loňském roce jsme i letos přiložili ruku k dílu a pomohli s úklidem ulice Strančická v pražských Strašnicích a přilehlé točny tramvají […]
I letos proběhlo ve Velkopřevorském paláci na Malé Straně pravidelné velikonoční setkání klientů a pracovníků terénního programu Pomoc lidem […]
Aktivizace je vhodně zvolená činnost, která pomáhá udržet stávající dovednosti a schopnosti klienta. Měla by však pro něj také […]