Během pandemie jsme děkovnou mši svatou nemohli pořádat, letos, po dvouleté pauze, jsme se opět sešli.
Pro naše dobrovolníky jsme nachystali prohlídku Zemského archivu a pohoštění v prostorách Maltézské pomoci.
I letos vyrazilo dobrovolnické centrum Maltézské pomoci s dětmi z Dětského centra Ostrůvek v Šumperku speciálním vlakem přivítat sv. Mikuláše.
Udělat dětem radost, to je sen snad každého dospělého. Dobrovolníci měli to potěšení si užít silných momentů v Domově Ostrůvek v Šumperku.
Na konci listopadu proběhl pro dobrovolníky brněnského centra seminář s názvem ,,Senior - co nejvíc od nás potřebuje a jak mu porozumět?"