V současné chvíli vrcholí přípravy na 4. slavnostní večer udílení cen Křesadlo za rok 2020, který se uskuteční 5. října 2021 v Brně. Jedná se o vyhlášení oceněných dobrovolníků z Jihomoravského kraje, kteří byli nominováni v těchto kategoriích.

  • sociální služby a zdravotnictví
  • vzdělávací a volnočasové aktivity
  • environmentální aktivity
  • komunitní dobrovolnictví
  • humanitární a rozvojová pomoc
  • dobrovolnictví v kultuře a umění
  • lidská práva

Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné, nezištné pomoci a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

Více informací o ceně Křesadlo a fotky z minulých ročníků na webu Křesadla JMK.

Autor: Aneta Balcarová