Osobní asistence je služba, která pomáhá lidem se sníženou soběstačností zůstat ve svém domácím prostředí a žít plnohodnotný život. […]