V Domově seniorů v Šumperku se na 7 září konal tradiční Den pohybu. Událost byla zacílena podpoře fyzické aktivity […]