Přečtěte si, jak se rozvíjely dobrovolnické programy přerovského Centra Maltézské pomoci v prvním pololetí roku 2016.

V průběhu prvního pololetí roku 2016 bylo aktivně zapojených v dobrovolnickém programu v Přerově 40 osob. Všichni dobrovolníci jsou zařazení do projektu – Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením.

V rámci naší činnosti navštěvujeme klienty:

  • Domova pro seniory v Přerově, Kabelíkova 14a 
  • Domova s pečovatelskou službou (U Žebračky 18, Trávník 1, Jižní čtvrť I/25, Předmostí – Tyršova 48)

Klientům, kteří žijí v těchto zařízeních, se snaží zpříjemnit čas jejich života 22 dobrovolníků Maltézské pomoci v Přerově. Ostatních 18 dobrovolníků dochází ke klientům, kteří jsou v domácí péči.

  • Během prvních šesti měsíců roku 2016 věnovali naši dobrovolníci svým klientům 790  hodin.
  • Dále dobrovolníci Maltézské pomoci pomáhali s organizací Večírku pro zdravotně postižené.
  • Nově zapojení dobrovolníci se účastnili Vzdělávacího kurzu pro nové dobrovolníky.
  • Činnost Maltézské pomoci byla v měsíci červnu prezentována na akci – Noci kostelů 2016.
  • Supervizní setkání dobrovolníků v první polovině roku 2016 se konalo v měsíci únor, duben a červen.

 

Jitka Bílková, koordinátorka Centra