Maltézská pomoc děkuje Zlínskému kraji za finanční podporu při realizaci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Uherském Hradišti. Zlínský kraj pro letošní rok podpořil sociální služby ze tří dotačních titulů:

  • Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 (1 211 600 Kč)
  • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022 (79 400 Kč)

Na základě této podpory může být dále rozvíjena a zkvalitňována naše služba pro rodiny s dětmi na území ORP Uherské Hradiště. Za obdržené finanční prostředky velmi děkujeme.