Jako symbolické ukončení školního roku a uvítání nadcházejících prázdnin jsme pro sociálně slabé rodiny s dětmi z Uherského Hradiště a okolí připravili bowlingové odpoledne. Rodiče a děti se sešli v hojném počtu a bowlingová herna v areálu nedalekých tenisových kurtů doslova ožila jejich smíchem a radostí, které nám dávaly tušit, že právě tato forma symbolické odměny nejen za ukončení školního roku, ale i za celoroční usilovnou spolupráci, byla tou správnou volbou.

Přestože skupina dětí byla poměrně různorodá co se týče věku, tělesné zdatnosti i bowlingových zkušeností, podařilo se vytvořit dvě vyvážená družstva.  Výkřiky radosti a potlesk úspěšným bowlingovým hráčům střídaly chvíle napětí, kdy děti se zatajeným dechem sledovaly, zda se koule zakutálí tím správným směrem. Hry se aktivně zúčastnili i rodiče a společně s dětmi, které již bowling hrály, pomáhali s nácvikem správné techniky těm, pro které byla tato aktivita nová.

Sportovní odpoledne bylo pro sociálně slabé rodiny s dětmi jedinečnou příležitostí, jak si užít vzájemnost a spolupráci, naučit se něco nového a odpoutat se od často velmi závažných problémů, se kterými se potýkají. Pro valnou většinu dětí i rodičů byla dnešní akce příležitostí vyzkoušet si hru, kterou by jinak neměli možnost zažít. Pro všechny účastníky byla tato akce příležitostí zažít úspěch a podporu.

Prostřednictvím jednoho nevšedního sportovního odpoledne jsme rodičům a dětem z „našich“ rodin přiblížili hodnoty, které jsou z pohledu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi důležité, tedy společné sdílení volného času, význam vzájemné komunikace, ocenění a podporu i dílčích úspěchů, stejně jako poznání, že hovoříme-li ke svým srdcím, nemůže ani ve zcela různorodé skupině lidí vzniknout nedorozumění, natož spory.

 

Za SAS Uherské Hradiště Mgr. Michaela Miklíčková