Valašské Meziříčí

Aktuálně (2020) je centrum bez koordinátora. Dotazy ohledně dobrovolnictví ve Valašském Meziříčí směřujte na vedoucího centra Michala Umlaufa (sídlo v Olomouci).

Vedoucí Centra

ThLic. Michal Umlauf

E-mail: michal.umlauf@maltezskapomoc.cz

Tel:  736 620 804