Křížkovského 60
Valašské Meziříčí, 757 01Aktuálně (2020) je centrum bez koordinátora. Dotazy ohledně dobrovolnictví ve Valašském Meziříčí směřujte na vedoucího centra Michala Umlaufa (sídlo v Olomouci).

Vedoucí centra

ThLic. Michal Umlauf, Ph.D.

E-mail: michal.umlauf@maltezskapomoc.cz
Tel:  736 620 804