Prostějovská pobočka navázala na tradici olomouckého centra, které pro seniory pořádá přednášky z oblasti práva. Téma přednáší odborník z oblasti a pomáhá seniorům se lépe v oblasti orientovat a utvrdit se v jejich dosavadních znalostech.

V Prostějově 24. října proběhla první přednáška na téma dědictví a věcná břemena. Lektorka seniorům představila důležité definice a terminologie a na praktických příkladech si vše společně procvičili. Účastníci si přednášku pochvalovali a z pokládaných otázek bylo možné poznat, že téma bylo vhodně zvolené. Doufáme, že i v Prostějově bude mít tato aktivita úspěch.

Autor: Štěpánka Doležalová

Projekt je podpořen Olomouckým krajem a městem Olomouc.

olomouc logo