Popis poskytované sociální služby

V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika poskytovaných služeb

Sociálněaktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní nebo terénní služby poskytované rodině s dítětem/dětmi, žijícími v Uherském Hradišti a okolí (což je vymezeno obcemi spadajícími do ORP Uherské Hradiště), nacházející se v obtížné životní situaci, která by mohla ohrozit vývoj dětí.

S čím pomůžeme?

Služba pomáhá rodičům nepříznivou situaci aktivně řešit, usiluje o podporu odpovědného rodičovského chování a zlepšení životní situace celé rodiny. Rodině poskytujeme podporu při výchovných problémech a vzdělávání dětí, posílení dobrých vztahů v rodině i okolí, podporu při hledání zaměstnání, vhodného bydlení, posílení efektivního hospodaření, doprovody při jednáních na úřadech a školských zařízeních, pomoc dobrovolníka v rodině, aj. Cílem služby je obnovení zdravého fungování rodiny, prevence sociálního vyloučení a zvýšení samostatnosti rodiny.

Cílová skupina

Rodiny s dětmi a mládeží do 18 let žijící v Uh. Hradišti a okolí, kde je ohrožen zdravý vývoj dítěte, díky narušeným funkcím rodiny nebo v důsledku dopadů dlouhodobé nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Rodina musí mít zájem o zlepšení své situace a zkvalitnění života, což je rovněž předpoklad uzavření smlouvy a poskytování služby.

Doba poskytování služby a kapacita

Služba má převážně terénní charakter a je poskytována v pracovních dnech od 9 do 17 hod. (případně dle domluvy).

Kontaktní dny v kanceláři (ambulantní forma služby):

  • Po 9:00-13:00

Okamžitá kapacita služby jsou 2 rodiny v ambulantní i terénní formě. Denní kapacita je 6 rodin.

Kontakt

V případě zájmu o službu kontaktuje Michaelu Miklíčkovou  [email protected]. Kompletní seznam kontaktů.