Konečně se můžeme začít scházet ve větším kolektivu a tak jsme toho využili a zprostředkovali si školení na klíč s názvem Využití rehabilitačních postupů a pomůcek při práci s klienty se sníženou soběstačností.