Přichází milostivé léto pro fyzické osoby, které mají dluh vůči státu vymáhaný soudním exekutorem. Mají možnost splnit svůj dluh finančně výrazně méně nákladným způsobem.