V tomto roce byla z množství dobrovolníků v Olomouckém kraji vybrána k ocenění Křesadlem i naše dobrovolnice Hana Stryková ze Šumperka, která působí v programu „Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením“. Oceněna byla v kategorii sociální služby.

Dobrovolnice sama svádí boj s nelehkým životním osudem, avšak od 1. 2. 2014 dochází do Sociálních služeb pro seniory Šumperk, p. o., a snaží se svou pílí a úsilím těmto lidem pomoci a obohatit jejich život.  Se svým životním bojem se poprala a stále pere velmi aktivně a se svojí ochotou dává i radost kolem sebe.

Tato mladá a aktivní slečna velmi přispívá k životu Centra zde v Šumperku. Když se Hany zeptáte, proč tuto činnost vykonává navzdory svému zdravotnímu stavu, řekne Vám, že za úsměv druhých stojí pracovat!

Dne 19. 12. 2016 v 19 hodin proběhlo předání cen Křesadlo ve Slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce v Olomouci. Bohužel Hana Stryková ze zdravotního důvodu cenu nemohla převzít, pověřila tedy Michaelu Vyhnálkovou, aby cenu převzala.

Tohoto ocenění si velmi cení, je za něj velmi ráda a celkově ji překvapilo, že je tolik lidí, kteří kolem sebe šíří radost a úsměv.

Osobně si Hany Strykové nesmírně vážím, včetně toho, co dělá pro druhé!

 

Za dobrovolníky Centra Maltézské pomoci v Šumperku Michaela Vyhnálková