Dne 18. května 2016 proběhly dvě přednášky o dobrovolnictví pro studenty budoucích septim Gymnázia Františka Palackého V Neratovicích. Vedoucí center Maltézské pomoci, o. p. s., Praha, Mělník a Žatec, Mgr. Theo Šimko a koordinátorka sociálně aktivizační služby pro seniory centra Mělník, Mgr. Marcela Brodilová, seznámili studenty s projektem „Adopce osamělých seniorů“, který Maltézská pomoc úspěšně vykonává již řadu let.

V Neratovicích spolupracuje zejména s Domem pro seniory – Domem Kněžny Emmy, kde by noví zájemci o dobrovolnictví mohli začít pomáhat a pravidelně navštěvovat „svého seniora“.

Kromě toho se studenti seznámili i s dalšími činnostmi Maltézské pomoci, o.p.s., které vykonává v sociální oblasti ve svých centrech prostřednictvím televizního pořadu „Klíč“: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/216562221700009/

Domníváme se, že celá akce byla úspěšná, protože se nám přihlásilo už teď několik zájemců. Pojďte se též přidat!!! Hledáme lidi z Neratovic, Mělníka a okolí, kteří mají zájem zmírňovat osamělost seniorů prostřednictvím pravidelných návštěv u nich doma, v Domě seniorů – Domě kněžny Emmy.

Kontakt: tel. 730 581 578, e-mail: [email protected]

 

(VeV, MaB)