Dobrovolnický program pomáhá dětem

Pomoc dítěti spočívá v pravidelném setkávání a trávení volného času dítěte s vybraným a proškoleným dobrovolníkem při volnočasových aktivitách, ale také při případném doučování. Cílem programu je psychosociální podpora dětí školního věku, jejichž životní dráha je narušena obvykle nějakým sociálním či zdravotním problémem, dalším cílem je pomoc rodičům. Program nabízí sociálně preventivní činnosti neorganizovaným dětem, které pocházejí ze sociálně slabých, či neúplných rodin ohrožených sociálně patologickými jevy. Jedná se o děti z rozvedených rodin, o děti s výchovnými a sociálními problémy, které např. nemají kamarády, nejsou schopny navazovat přátelské vztahy, neumí komunikovat, mají problémy s chováním, jsou hyperaktivní, obtížně zvladatelné.

Do programu ale nemohou být zařazeny děti s výraznými problémy, například děti v dlouhodobé psychiatrické ambulantní péči nebo děti indikované pro pobyt v ústavních zařízeních resortu školství, či zdravotnictví.

Zaškolení dobrovolníka je základ

V průběhu zapojení dobrovolníka se pod vedením koordinátora vytváří přátelský vztah mezi jedním dítětem a jedním dobrovolníkem. Dvojice spolu tráví zhruba 2 hodiny volného času týdně rozmanitými volnočasovými aktivitami, případně doučováním. Vzhledem k charakteru programu, náročnosti vztahu mezi dobrovolníkem a jeho svěřencem, jakož i vzhledem k nezanedbatelnému riziku ohrožení programu případným necitlivým či jinak nevhodným přístupem, představují výběr, výcvik a supervize dobrovolníků jeden z nejnáročnějších faktorů úspěchu celého programu.

O programu jsou informovány školy a pedagogicko-psychologická zařízení, která ho mohou rodičům nebo případně vychovatelům (u dětí z dětských domovů) doporučit. Rodiče se mohou samozřejmě obrátit i přímo na organizaci.

V případě vážného zájmu o zařazení do programu probíhá osobní pohovor s rodiči (zákonným zástupcem dítěte), kde jsou podrobně seznámeni s podmínkami a náplní programu. Koordinátor se snaží získat všechny potřebné informaci o vývoji dítěte, sociálních a rodinných podmínkách, v nichž vyrůstá. Je to zároveň příležitost k určení potřeb dítěte pro budoucí vytvoření dvojice. Pak následuje samotný pohovor s dítětem, který je zaměřen na jeho zájmy a představy o budoucím kamarádovi/kamarádce a aktivitách, které by chtěl dělat. Cílem rozhovoru je zjistit motivaci dítěte k zařazení do programu. Dítě i rodiče musí souhlasit se zařazením do programu. Koordinátor poté shrne veškeré získané informace a posoudí způsobilost dítěte k účasti v programu.

Kontakt

V případě bližších informací či vašeho zájmu o zapojení se do dobrovolnického programu nás prosím kontaktujte, velmi rádi uvítáme vaši pomoc.

Romana Rochovanská, 737 589 644, [email protected]