Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v Olomouci nabízí dětem ve věku 6–15 let pocházejících z rodin v tíživé životní situaci možnost účasti dvou preventivně výchovných pobytů pro děti, tzv. letního tábora a zimního tábora v době jarních prázdnin olomouckého okresu. Účast na těchto táborech není podmíněná využíváním služby, ale sociální situací rodiny.

Kontakt

Pro zapojení dětí do pobytových akcí či do služeb pro rodiny s dětmi kontaktujte vedoucí služby Janu Jeklovou, 731 626 113, [email protected].