Konference se bude konat dne 4. října 2018 v Kongresovém sále Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, v čase od 9:00 do 15:00 hod. Cílem konference je představit aktuální situaci dobrovolnické služby v Olomouckém kraji s ohledem na celostátní rovinu (legislativa, financování) a možný potenciál rozvoje dobrovolnictví zvláště v sociální oblasti. Konference je určena zástupcům vysílajících a přijímajících organizací v oblasti dobrovolnické služby, zájemcům z řad NNO a poskytovatelů sociálních služeb rozvíjejících dobrovolnictví.

Záštitu nad konferencí převzal hejtman Olomouckého kraje pan Ladislav Okleštěk. Konference je bezplatná, občerstvení je zajištěno. Program konference naleznete v příloze. Prosíme o případnou rezervaci tohoto termínu ve Vašich diářích a sdělení zájmu se konference zúčastnit prostřednictívm formáláře, a to do 23. 9. 2018. Případné další dotazy směřujte na e-mail: [email protected]. Kapacita kongresového sálu je omezená, Vaše účast bude následně potvrzena.

Kategorie: