Díky velké pomoci dárců na portálu Darujme se podařilo vytvořit v kanceláři Maltézské pomoci v Uherském Hradišti dětský koutek. Díky němu je možné od května 2019 poskytovat novou službu nazvanou asistovaný kontakt.

Co je asistovaný kontakt?

Asistovaný kontakt spočívá v pomoci dítěti, které se má setkat například s rodičem nebo členem rodiny, kterého dlouho nevidělo, nebo mu to nebylo umožněno. Asistovaný kontakt je určen také rodičům, kteří se nemohou dohodnout v oblasti setkávání s dítětem, například jsou v rozvodovém řízení a nekomunikují spolu.

Původní podoba

Služba obnovuje vztahy, pomáhá při syndromu zavrženého rodiče nebo při domlouvání schůzek dítěte s rodičem.

Služba je bezplatná a obvykle probíhá v prostorách kanceláře Maltézské pomoci v Uherském Hradišti. Jedním z prvních kontaktů jsou schůzky s rodiči, s dítětem a případně i kontaktující osobou. Je nutné jednotlivé strany odděleně připravit, vyjasnit si základní pravidla a případně dohodnout pravidla specifická. Pracovník naší organizace zůstává nestranným účastníkem a prostor kanceláře je neutrálním prostředím. Po pečlivé přípravě se přistupuje k samotné realizaci setkání. Během kontaktu je vždy přítomen pracovník, který zároveň zajišťuje to, že setkání bude probíhat v souladu s předem nastavenými pravidly. Kontakt je setkání, kde je cílem pozitivní zkušenost ze společně stráveného času. V dětském koutku jsou příjemné sedačky, k dispozici jsou hračky, plyšáci, omalovánky, pastelky a mnoho dalšího. Samotné setkání je časově ohraničeno a v předem stanovený čas je setkání ukončeno.

 

Nově vybudovaný dětský koutek pro asistovaný kontakt

Po setkání pracovník kontaktuje všechny zúčastněné strany a zjistí zpětnou vazbu a pocity ze setkání. Cílem je zrealizovat několik setkání tak, aby nebyla asistence pracovníka u rodiny v budoucnu nutná. Též jde o zlepšení komunikace v rámci rodiny a o nápravu přetrhaných vazeb.

Službu asistovaného kontaktu je možné využít po domluvě v pracovní dny od 8 do 17 hodin.

Autor: Pavlína Sedláčková

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.