Maltézská pomoc o. p. s. v Uherském Hradišti má jako jednu ze svých činností dobrovolnictví. Skrze několik různých dobrovolnických projektů pomáháme velkému množství nejrůznějších klientů. Ačkoliv se neustále hlásí noví dobrovolníci, tak i přesto je mnohdy obtížné najít vhodného dobrovolníka ke konkrétnímu klientovi, který se na nás obrátil s prosbou o dobrovolníka. Ať už se jedná o doučování dětí nebo trávení času se seniorem (u těch je často dobrovolník přímo u seniora doma, problém je například najít dobrovolníka tak, aby bydlel alespoň v blízkosti dané obce). 

V programu Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny se dobrovolníci nejvíce uplaťnují v rodinách, které jsou zapojeny v SAS. Zde dobrovolníci doučují děti, rodiče mnohdy již na základní škole nedostačují k tomu, aby pomohli vlastním dětem s výukou. Mohou také s dětmi smysluplně trávit volný čas. Je možné se zapojit také v NZDM (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ) nebo dětských domovech. 

 

V programu Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením dobrovolníci docházejí nejčastěji do domovů pro seniory, domovů pro zdravotně postižené a dalších zařízení. Nedostatek dobrovolníků se projevuje především u seniorů, kteří jsou doma. Právě tito mnohdy také pociťují samotu a touhu po společnosti a lidském kontaktu. Už pouhou návštěvou, povídáním nebo společnou procházků dobrovolníci kouzlí úsměv na tvářích seniorů. 

 

Pokud Vám není lhostejná pomoc a rádi byste se zapojili jako dobrovolník, rádi Vás uvítáme.

Autor: Pavlína Sedláčková

Přispějte, prosím, na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.