Jako koordinátorka Šumperského centra Maltézské pomoci jsem se zúčastnila daného projektu za podpory Erasmus+. Kurz trval osm dní a konal se ve východní části Evropy, konkrétně v Litvě. Centrum se nazývá Daugirdiškes a nachází se kousek od hlavního města Vilnius. Cílem projektu bylo seznámit participanty s individuální prací s mladistvými klienty. Na začátku kurzu probíhali group building aktivity, které měli za úkol stmelit skupinu, vybudovat si důvěru, naučit se všechny ve skupině poslouchat a respektovat se navzájem. Aktivity nás měli také posouvat za hranice naší komfortní zóny, abychom dokázali pracovat se stresem. Bylo to zvlášť obtížné, protože jsme pocházeli z odlišných zemí, měli různé povolání apod.

Učili jsme se, jak pracovat s klienty
Po těchto aktivitách jsme byli připraveni pracovat do hloubky, přiučit se něco nového v práci s klienty. Zabývali jsme se emoční inteligencí, empatií, aktivnímu naslouchání, druhy intervence, jaké by měl mít pracovník znalosti, hodnoty a dovednosti. Vše jsme se učili pomocí zkušenosti a praktických demonstrací. Ke konci jsme si dali zpětnou vazbu, například, co by daný člověk měl zlepšit, co bychom se od něj chtěli naučit.

Pozitivní zkušenosti
Celkově tento projekt hodnotím velmi pozitivně, i když byl tento kurz intenzivní. Mám pocit, že jsem se přiučila spoustu věcí o práci s lidmi, dobrovolníky v Maltézské pomoci a také mnoho o sobě. Poznala jsem spoustu skvělých lidí, kteří jsou pro mě motivací v další práci. Také jsem se naučila mít otevřenou mysl, poznávat svět, nové lidi z jiných kultur a zlepšila svou úroveň angličtiny. Pokud budu mít možnost se znovu podobných projektů zúčastnit, neodmítnu. A i vás vybízím k tomu, abyste nezahazovali podobné šance!

 Autor: Michaela Krejčí, koordinátorka Šumperského centra