Již koncem srpna bylo v našem centru napilno, neboť nás navštívili neočekávaní příchozí z odboru inspekcí Ministerstva práce a sociálních věcí, kteří kontrolovali dodržování daných standardů kvality sociálních služeb a také se podívali za některými našimi klienty.

Prázdninový čas byl krásný, ale jsme rády, že skončil, neboť provoz a průběh zajišťování osobní asistence během prázdnin a dovolených není vůbec jednoduchý. Většina našich asistentek čerpá samozřejmě alespoň část řádné dovolené, aby si užila sluníčka, rodiny a volného času a koordinátorky se zase snaží, aby služba běžela bez problémů dál tak jako v běžném kalendářním roce, tedy tak, jak jsou uživatelé této naší služby zvyklí. Atmosféru toho, jak celé plánování rozpisu služeb probíhalo a probíhá, můžete „nasát“ na přiložených fotografiích. 

S prvním školním zvoněním na začátku září začala po letní prázdninové pauze opět fungovat další služba našeho mělnického centra, tedy doprovázení dětí s postižením do školských zařízení. A tak bylo nutné předem naplánovat nové trasy, protože se změnil počet dětí, které z různých míst Mělníka a jeho okolí vozíme. Koordinátorka strávila nad vymýšlením nejvhodnějších tras několik dní, několikrát byla nucena je změnit, informovat řidiče vozidel, kudy, kam a pro koho pojedou, její úkol nebyl vůbec jednoduchý. Navíc do kanceláře přicházeli noví zájemci o službu, tedy rodiče dětí, kteří by byli rádi, kdybychom jejich děti také vozily. 

Rády konstatujeme, že jsme všechna úskalí zajišťování prázdninového provozu a začátku školního roku zvládly, jak nejlépe umíme. Naším přáním je, aby byli naši klienti spokojeni, neboť práci, kterou děláme, děláme především pro ně. 

Přejeme všem krásný začátek podzimu.

Tým Mělnického centra Maltézské pomoci, o.p.s.

 

 

(VeV)