Tel: 731 619 695 E-mail: seniori-ol@maltezskapomoc.cz