Opět jsme se zúčastnili již zavedené celodenní akce s názvem Burza poskytovatelů sociálních služeb 2019 pro laickou i odbornou veřejnost, pořádanou městem Uherské Hradiště v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III. V průběhu pestrého kulturního programu, na kterém vystoupili mimo jiné klienti vybraných zařízení sociální péče, se mohla široká veřejnost seznámit s dostupnými sociálními službami v regionu Uherskohradišťska.

Součástí byla prodejní výstava výrobků klientů jednotlivých sociálních zařízení a dílničky pro rodiny s dětmi. Naše centrum zde bylo prezentováno formou velkoplošného informačního panelu. S pracovníky zařízení, se kterými často aktivně spolupracujeme, jsme si vyměnili zkušenosti týkající se poskytování sociálních služeb a zjišťovali jsme aktuální novinky z jejich provozu. Nahlédli jsme rovněž do aktivit zařízení sociální péče.

Autor: Michaela Miklíčková

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.