Děkujeme pražskému kinu Světozor (http://www.kinosvetozor.cz/cz/) za podporu, které se nám od něj dostalo.

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc, vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, doprovázení pěstounských rodin.