Centrum v Žatci je jedním z mladších center Maltézské pomoci.

Poskytujeme službu:

Osobní asistence

Maltézská pomoc poskytuje v Žatci a okolních obcích službu osobní asistence, která má za cíl umožnit seniorům se sníženou soběstačností zůstat doma. Laicky řečeno provádíme všechny činnosti, které člověk se sníženou soběstačností potřebuje k zajištění pobytu doma, a na které již sám plně nestačí a potřebuje pomoc druhé osoby. Rozsah služeb se sjednává v souvislosti s mírou soběstačnosti, schopností, zapojení rodiny. Od nákupů, pomocí s domácností, vaření, zajištění procházek a aktivit během dne, až po pomoc ráno se vstáváním, s osobní hygienou, s přestláním lůžka. Služby jsou dostupné 24 hodin denně, a to v rozsahu a čase, který vyhovuje vám. Zakládáme si na rychlosti poskytnutí služeb – v praxi to znamená, že jsme schopni poskytnout asistenci v běžném čase a rozsahu během 3 dní. Asistence většího rozsahu (např. 4 hodin/denně) do max. 10 dní.

Cena je pouze 135 Kč/hodina a již není navýšena o poplatky za cestu.

Pomáháme s úctou a laskavostí

Pro více informací volejte: Renata Šnajberk, 730 166 373

Děkujeme městu Žatec za podporu, kterou nám dává, s cílem nabídnout svým občanům možnost volby sociálních služeb.