Dobrovolnický program je realizován ve spolupráci s Nemocnicí Valašské Meziříčí. Dobrovolníci navštěvují pacienty dlouhodobě hospitalizované především na odděleních s následnou péči. Zde usilují o jejich aktivizaci formou rozhovoru, četby atd.

V rámci dobrovolnického programu dobrovolníci pomáhají při aktivním trávení volného času klientům Seniorparku Valašské Meziříčí. Jedná se o spolupráci v rámci arteterapie, společenských aktivit atd. 

Vzdělávací kurz v Litvě

V termínu 2.11.2016 – 12.11.2016 proběhl na území Litvy mezinárodní tréninkový kurz, který byl zaměřen na propojení neziskového a obchodního sektoru.