Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotnických zařízeních

Dobrovolnický program je realizován ve spolupráci s Nemocnicí Valašské Meziříčí. Dobrovolníci navštěvují pacienty dlouhodobě hospitalizované především na odděleních s následnou péči. Zde usilují o jejich aktivizaci formou rozhovoru, četby atd.