Na konci května se naše brněnské centrum zúčastnilo každoroční akce s názvem Dobrý den, Kociánko, která se konala v areálu Centra Kociánka. Počasí přálo, a tak přilákalo velké množství návštěvníků. Akce se účastnilo spoustu jiných neziskových organizací, někteří prodávali i své výrobky a celková atmosféra se nesla v přátelském duchu.

Další akcí, které jsme se začátkem června účastnili, se konala na Zelném trhu. Jednalo se o každoroční Veletrh prorodinných a seniorských organizací, kterého se účastnilo cca 35 organizací. Celá akce se konala v čase 10-18 a byl připravený zábavný doprovodný program. Cílem bylo seznámit širokou veřejnost s rodinnými a seniorskými organizacemi a pevně věříme, že se cíl akce vydařil na 100 %.

Autor: Barbora Smyčková