Centrum Uherské Hradiště

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podrobnější informace k Sociálně aktivizačním službám pro rodiny s dětmi, který je financován v rámci operačního programu zaměstnanost: Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji nalezenete zde.

Popis poskytované sociální služby

V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Sociálněaktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní nebo terénní služby poskytované rodině s dítětem/dětmi, žijícími v Uherském Hradišti a okolí (což je vymezeno obcemi spadajícími do ORP Uherské Hradiště),  acházející se v obtížné životní situaci, která by mohla ohrozit vývoj dětí.

Služba pomáhá rodičům nepříznivou situaci aktivně řešit, usiluje o podporu odpovědného rodičovského chování a zlepšení životní situace celé rodiny. Rodině poskytujeme podporu při výchovných problémech a vzdělávání dětí, posílení dobrých vztahů v rodině i okolí, podporu při hledání zaměstnání, vhodného bydlení, posílení efektivního hospodaření, doprovody při jednáních na úřadech a školských zařízeních, pomoc dobrovolníka v rodině, aj. Cílem služby je obnovení zdravého fungování rodiny, prevence sociálního vyloučení a zvýšení samostatnosti rodiny.

Cílová skupina 
Rodiny s dětmi a mládeží do 18 let (ve výjimečných případech do 26 let) žijící v Uh. Hradišti a okolí, kde je ohrožen zdravý vývoj dítěte, díky narušeným funkcím rodiny nebo v důsledku dopadů dlouhodobé nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Rodina musí mít zájem o zlepšení své situace a zkvalitnění života, což je rovněž předpoklad uzavření smlouvy a poskytování služby.

Doba poskytování služby:
Konzultační hodiny:
Po 9:00 – 17:00 hodin
St 8:00 – 12:0 hodin
ostatní dny dle dohody

Více se o cílích a zásadách služby pro rodiny s dětmi dočtete zde.