Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Činnost dobrovolníků v sociálně aktivizačním programu pro děti, mládež a podporu rodiny spočívá v nenásilném a přirozeném působení na dítě, jehož životní dráha je narušena obvykle sociálním či zdravotním problémem. Dobrovolník se stává kamarádem dítěte. Pravidelné schůzky, které probíhají v rodině, v dětském domově nebo v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, jsou vyplněny volnočasovými aktivitami, doprovázením do škol a kroužků, doučováním apod. Dobrovolníkem se může stát každý po dosažení zletilosti, bez záznamu v rejstříku trestů.