Centrum Uherské Hradiště

Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených

Program vznikl ve spolupráci s o. s. Pamatováček v Olomouci. 

Dobrovolníci se zapojují do respitní péče v rodinách, které pečují o pacienty s Alzheimerovou chorobou. Mají dočasně zastoupit pečovatele a umožnit mu kontakt se společností, odpočinek nebo zajištění potřebných náležitostí, aniž by se musel strachovat o nemocného. 

Cílem tohoto programu je ulehčit pečujícím jejich každodenní starost a svého blízkého postiženého jakoukoli formou demence (Alzheimerova choroba aj.) nebo jinou závažnou nemocí. Dobrovolníci dochází do domácností klientů  a alternují roli pečovatele, který si zatím může vyřídit záležitosti na úřadech, u lékaře, zajistit si nákup, zajít do společnosti svých přátel nebo si jednoduše odpočinout. Dobrovolníkem se může stát osoba od 15 let věku.