Zajímá vás, co se děje?

Kontaktní osoby

Mgr. Miroslava Třasoňová

Vedoucí SAS pro rodiny s dětmi, doprovázení pěstounů, koordinátorka centra

Mgr. Michaela Miklíčková

Sociální pracovnice, doprovázení pěstounů

Ing. Magdalena Těthalová, MBA

Koordinátorka dobrovolníků 

ThLic. Michal Umlauf, Ph.D.

Vedoucí centra

Kde nás najdete

Podporují nás

itvs slovácko

O uherskohradišťském centru

Centrum maltézské pomoci v Uherském Hradišti zahájilo oficiálně svoji činnost v roce 2005. Již od svého vzniku rozvíjí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a s pomocí dobrovolníků pomáhá osobám se zdravotním postižením, seniorům, dětem a rodinám.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Poslání:                            

Podpora důstojného života rodin žijících v Uherském Hradišti a okolí, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, která by mohla mít neblahý dopad na zdravý vývoj dítěte. Služba usiluje o podporu odpovědného rodičovského chování a zlepšení rodinné a sociální situace celé rodiny. Do služby mohou být zapojeni i dobrovolníci v rámci dobrovolnického programu Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny. Tyto programy spočívají v pravidelném setkávání dobrovolníka s dítětem a jejich společném trávení volného času.

Cíl:

Zkvalitnění životní úrovně rodiny a dítěte a pomoc uživatelům služby hodnotně naplňovat fungování rodiny a umožnit tak zdravý vývoj dítěte, jeho sociální začleňování, prevence sociálního vyloučení, zvýšení samostatnosti rodiny a podpora zdravých sociálních návyků.

Cílová skupina:

Rodiny s dětmi a mládeží do 18 let.

Rozsah poskytované činnosti:

  • Podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření, udržování domácnosti, pomoc při jednáních na úřadech, a ve školách.
  • Pomoc se zprostředkováním zaměstnání.
  • Zprostředkování ošacení a obuvi.
  • Zprostředkování dalšího odborného poradenství (poradna pro rodiny s dětmi, střediska výchovné péče, zdravotnická zařízení).
  • Pomoc rodičům při školní přípravě dětí se specifickými potřebami (dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie, hyperaktivita, epilepsie, autismus a další).
  • Doprovázení dětí do škol, k lékaři, do kroužků a zpět.
  • Pomoc rodičům s výběrem vhodných a smysluplných volnočasových aktivit pro své děti.
  • Zprostředkování kontaktu s dobrovolníky, kteří mohou s dětmi aktivně trávit jejich volný čas nebo pomáhat s přípravou do školy.
  • Podpora dětí v navazování nových zájmů, přátelství a aktivit.

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY

Dobrovolníci jsou společníci, kteří bez nároku na finanční odměnu věnují svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch druhých lidí. V rámci dobrovolnických programů Centra maltézské pomoci v Uherském Hradišti se naši dobrovolníci zapojují do pomoci rodinám s dětmi například formou doučování, nebo aktivně vyplňují volný čas seniorů a osobám se zdravotním postižením vycházkami, povídáním, společenskými hrami či četbou. Každoročně se pak dobrovolníci věnují osobám se zdravotním postižením u příležitosti Mezinárodního setkání vozíčkářů na Velehradě během Dnů lidí dobré vůle.