Jak nastavit službu osobní asistence pro klienta tak, aby mu vyhovovala a naplnila cíle, které si vytyčil, třeba zůstat doma co nejdéle.