V Olomouckém kraji převzalo jedenáct výjimečných osob cenu Křesadlo 2021 za svou obětavou dobrovolnou pomoc lidem ve svém okolí.
V Olomouckém kraji obdrží deset výjimečných osob cenu Křesadlo za jejich obětavou dobrovolnou pomoc lidem ve svém okolí. Dobrovolníci, kteří působí v různých oblastech veřejného života byli nominování osobami z celého Olomouckého kraje.