Centrum Šumperk

Kostelní nám. 160/4
Šumperk 787 01
Kontaktní den: ÚT: 16:00 – 17:00 (pouze v sudé týdny)

Koordinátorka dobrovolníků

Leona Krejčí
Tel: 731 626 112
E-mail: sumperk@maltezskapomoc.cz

Vedoucí centra

ThLic. Michal Umlauf, Ph.D.

E-mail: michal.umlauf@maltezskapomoc.cz 

Tel:  736 620 804