Šumperk

Kontaktní den: ÚT: 16:00 – 17:00 (pouze v sudé týdny)

Koordinátorka Centra

 

Leona Krejčí

E-mail: sumperk@maltezskapomoc.cz

Tel: 731 626 112 


Vedoucí Centra

ThLic. Michal Umlauf

E-mail: michal.umlauf@maltezskapomoc.cz

Tel:  736 620 804