Dobrovolnické centrum v Šumperku koordinuje dobrovolníky především pro šumperské Sociální služby pro seniory, p. o., a Dětské centrum Ostrůvek, p. o., odloučené pracoviště Šumperk.  Od září 2015 spolupracujeme ještě s Dětským klíčem, o. p. s. Společně s našimi dobrovolníky je naším cílem zajistit tyto dobrovolnické aktivity:

  • Sociálně aktivizační programy pro seniory žijícími v pobytovém zařízení sociálních služeb.
  • Zajištění kulturních a společenských akcí pro seniory.
  • Zajištění společenského kontaktu lidem se zdravotním postižením, lidem osamělým a upoutaným na lůžko.
  • Sociálně aktivizační programy pro děti předškolního věku z dětského domova.
  • Zprostředkování společenského kontaktu pro tyto děti, doprovod na výlety, podpora volnočasových aktivit odpovídajících věku a zálibám dětí.

Vítáme všechny nové uchazeče o dobrovolnictví pro výše uvedené klienty sociálních služeb. Děkujeme za podporu, nápady, solidaritu. Pro zájemce o poskytnutí služeb dobrovolníka nabízíme možnost zaevidování požadavku a případného zkontaktování s vhodným dobrovolníkem.

Pracujeme s nadšením a v duchu tradic Maltézské organizace, jsme prima parta a dobrovolnictví nás velmi naplňuje.