Centrum Šumperk

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Naši dobrovolníci dochází do tří různých zařízení. Jedná se o Dětské centrum Ostrůvek, p. o., Dětský Klíč o. p. s. a nově o Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni, PONTIS Šumperk o. p. s. Pomoc dětem spočívá v pravidelném setkávání a trávení volného času společně. Dobrovolnickou náplní je rozvíjet u dětí tvůrčí schopnosti, jemnou i hrubou motoriku a předávat dětem pozitivní zážitky. Snažíme se jim předat hodně dobrého, a to s plným elánem.

Cílem programu je povzbuzovat děti v nelehkých životních situacích a rozvíjet jejich osobnosti. Snažíme se udržet děti stále v dobré náladě a zdravém duchu.

Proškolený dobrovolník ve vybraném zařízení dochází za konkrétním dítětem a snaží se s dítětem rozvíjet blízký vztah. Další forma dobrovolnictví je skupinová, kdy dobrovolník dochází za všemi dětmi, organizuje pro ně aktivity a účastní se výletů pořádaných Maltézskou pomocí. Snažíme se vytvořit dětem úsměv na tváři.