Centrum Šumperk

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační program Maltézské pomoci se v Šumperku rozvíjí od 1. 1. 2013. Jedná se o akreditovaný program, v němž se ze všech sil snažíme u klientů uspokojovat jejich estetické a kognitivní potřeby a také potřeby seberealizace.

Účel dobrovolnického programu

Cílem nabízené skupiny je volnočasová aktivizace se seniory, která rozvíjí jejich tělo i ducha. Naši snahou je pomoc lidem, kteří se cítí osamoceni. Snažíme se uchránit jejich potřeby sebeprosazení a začlenění. Dobrovolníci pomáhají obohacovat nejen o poznatky, které sami zažili, ale také o to, že vyslechnou člověka, který již zažil dlouhou cestu v tomto životě.

Činnost, kterou vykonáváme, tak spočívá v několika bodech (především v tom, že s úsměvem jde všechno lépe):

  • Aktivizace se seniory
  • Skupinové akce, které spočívají v prostorách Sociální služby pro seniory, p. o.
  • Volnočasové aktivity (četba knih, hraní her)
  • Pravidelné setkávání s klientem
  • Doprovod seniorů

V tomto centru je velmi příjemná atmosféra a snažíme se, aby především senioři byli spokojeni.

Vyškolený a připravený dobrovolník pravidelně dochází ke klientovi, který sám vyhledává někoho, s kým by si promluvil či zahrál nějakou hru nebo trávil čas. Role dobrovolníka napomáhá růstovému potenciálu a zachováváni všech dostupných potřeb klienta.