Pobočka Prostějov

Mezi nová centra Maltézské pomoci se řadí také Centrum Prostějov. Dobrovolníci se mohou zapojit do programu Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením. Dobrovolníci vykonávají činnost v Domově seniorů Prostějov, p. o. (Nerudova 70) nebo v Chráněném bydlení Daliborka (zařízení Charity); jedna dobrovolnice věnovala se věnovala klientce v domácím prostředí.