Centrum v Prostějově obnovilo svou činnost a otevřelo nové prostory na ulici Vápenice v roce 2021. Zároveň zahájilo spolupráci s Centrem sociálních služeb Prostějov (Lidická 2924/86). Dobrovolníci dochází taktéž do domácností klientů, kdy jedním z klientů je obyvatel nedalekých Čelčic, kterého pravidelně navštěvuje jeden z dobrovolníků. Spolupráce je navázána i s charitním zařízením Chráněné bydlení Daliborka.