Navštěvujte pacienty v prostějovských zdravotních zařízeních

Dobrovolníci jsou nepostradatelnou součástí každého nemocničního zařízení. Nenahrazují zdravotnický či ošetřující personál, ale naopak jeho činnosti doplňují a činí tak péči o klienta úplnou po všech stránkách. Nabízí svůj volný čas a schopnosti, odměnou je jim radost z výjimečných setkání a pocit užitečnosti.

Dobrovolník nemusí být odborně vzdělaný, úplně stačí, když bude nemocnému společníkem, bude jej respektovat a nabídne mu pocit sounáležitosti. Zároveň však musí zachovávat mlčenlivost o všem, s čím se mu klient svěří.

Kam budete docházet?

Co je k dobrovolnictví třeba?

  • Věk nad 18 let pro docházení do nemocnice a 15 let do Sancu.
  • Mít čas 2 hodiny týdně na setkání se svým klientem.
  • Čistý výpis z rejstříku trestů.
  • Absolvovat nezávazné osobní setkání s koordinátorkou dobrovolnického programu, kde si vzájemně řeknete své představy a očekávání.
  • Projít základní školení potřebné pro dobrovolnictví.

Co vám zajistíme?

  • Kontakt s koordinátorkou a pravidelné supervize, to znamená, že na všechno, co vás zaskočí nebo potěší, nebudete sami.
  • Zajistíme vzdělávací kurzy, které pro vás budou přínosné nejen v oblasti dobrovolnictví.
  • Proplatíme případné cestovní náklady MHD za cestu ke klientovi.

Jak bude společný čas vypadat?

Budete pravidelně docházet za klientem do nemocničního zařízení a trávit s ním drahocenný čas. Společně s klientem se budete věnovat aktivitám, které má klient rád. To může být například předčítání, rozprava, vzpomínání, hraní společenských her a dalším aktivity, které budou pozitivně působit na psychický stav klienta.

Co získáte?

Hezký pocit ze smysluplně stráveného času, radost klienta z vašich návštěv a nové cenné zkušenosti. V neposlední řadě podpoříte růst zdravé společnosti a vzájemné sounáležitosti.