Centrum Přerov

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Dobrovolníci tohoto programu pracují s potřebnými dětmi v klientských rodinách Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Přerově a blízkém okolí.

Cílem programu je psychosociální podpora především dětí a mládeže, jejichž životní dráha je neblaze ovlivněna sociálním či zdravotním znevýhodněním. Dobrovolník se stává kamarádem dítěte. Náplní společného času bývá: doučování, doprovod na kroužky, volnočasové aktivity apod., vše dle konkrétních potřeb dítěte.

Chcete-li do programu zapojit, kontaktujte Mgr. Janu Jeklovou, e-mail jana.jeklova@maltezskapomoc.cz, tel 731 626113.