Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a osob se zdravotním postižením

Program má za cíl ulehčit pečujícím jejich každodenní starost o svého blízkého, který je postižen závažnou nemocí a potřebuje stálý dohled a péči.

Naši dobrovolníci dochází do domácností klientů zastoupit na krátký čas pečovatele, který si zatím může vyřídit záležitosti na úřadech, u lékaře, zajistit si nákup, zajít do společnosti svých přátel nebo si jednoduše odpočinout.